Privacybeleid van het platform

Privacybeleid van het platform

Wie zijn we?

“PureSpectrum”[1] heeft technologie en een webportal ontwikkeld om onderzoekers te helpen praten met mensen die geïnteresseerd zijn in het geven van hun mening. In dit beleid wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens zullen gebruiken.

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en nemen de beveiliging van uw informatie zeer serieus. We hebben strikte veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Dit omvat robuuste beveiligingsprocedures en het versleutelen van alle gegevens in onze webapplicaties.

Als u zich zorgen maakt of contact met ons wilt opnemen over welk aspect van dit beleid dan ook, kunt u gebruikmaken van de contactgegevens onderaan deze verklaring.

De informatie die we over u verzamelen en de bronnen daarvan

Om de beste match voor zowel u als de onderzoekers te vinden, vragen we u om enkele demografische gegevens. Deze omvatten:

 • Uw leeftijd
 • Uw geslacht
 • Uw inkomen
 • Postcode
 • Ras
 • Etniciteit
 • Burgerlijke staat

Hoewel we niet om gegevens zullen vragen waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres of telefoonnummer, zullen we aanvullende informatie over u verzamelen die projectspecifiek is. Deze gegevens zijn afhankelijk van het individuele project, maar kunnen beschermde of gevoeligere gegevens bevatten, zoals gezondheidsgegevens of medische informatie, informatie over uw opleiding, politieke of religieuze overtuigingen, en professionele of werkgerelateerde informatie, inclusief uw beroep. Neem niet deel aan onderzoeken waarin om deze informatie wordt gevraagd als u er niet mee instemt dat deze gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld met de klant die dat specifieke project uitvoert.

Daarnaast zullen we gegevens uit de volgende bronnen verzamelen om een beter inzicht te krijgen in uw compatibiliteit met projecten waaraan u mogelijk wilt deelnemen en om ons bedrijf te beschermen.

 • Geolocatie
 • IP-adres
 • Apparaatgegevens, waaronder het verzamelen van informatie over uw apparaat (bijv. het besturingssysteem van het apparaat, de andere applicaties op uw apparaat, de netwerkprovider van het apparaat, het apparaattype, de tijdzone, de netwerkstatus, het browsertype, de browser-ID en andere informatie die alleen of in combinatie kan worden gebruikt voor de unieke identificatie van uw apparaat)

Ten slotte houden we ook onafhankelijk gegenereerde gegevens bij om uw deelname aan projecten te volgen en de nauwkeurigheid ervan te bewaken.

 • Unieke gebruikers-ID
 • Nauwkeurigheidsscore

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de bovenstaande informatie voor de volgende redenen.

Doel van de verwerking Rechtvaardiging
Mogelijkheden voor klantonderzoek identificeren waarvoor u mogelijk in aanmerking komt via de externe
MR-bedrijven
Uw deelname wordt gepromoot via het marktonderzoeksbedrijf
(MR-bedrijf) waarbij u bent aangesloten, en dit bedrijf is de beheerder van uw informatie.
Dergelijke gegevenselementen bekendmaken aan klanten van externe MR-bedrijven voor diensten voor het peilen van het publiek Uw deelname wordt gepromoot via het MR-bedrijf waarbij u bent aangesloten, en dit bedrijf is de beheerder van uw informatie.
Het toevoegen van aanvullende gegevenselementen (door u verstrekt) aan voltooide klantonderzoeken en het leveren van de bijgevoegde onderzoeksgegevens aan klanten van het externe MR-bedrijf (of MR-bedrijven) voor analyse- of onderzoeksdoeleinden U geeft toestemming om deel te nemen aan deze projecten, maar u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen invloed heeft op eerdere verwerking van gegevens voor projecten waaraan u al hebt deelgenomen

Ons bedrijf en onze klanten beschermen tegen misbruik van onze platforms, cyberaanvallen of misbruik van onze diensten en fraude voorkomen en de nauwkeurigheid van gegevens verbeteren Wij hebben een legitiem belang bij het beschermen van ons bedrijf en onze systemen tegen misbruik of aanvallen

 

Sommige van de beslissingen die we over uw gegevens nemen, kunnen volledig geautomatiseerd zijn, zoals het bepalen van onze nauwkeurigheidsscores en uw relevantie voor specifieke projecten. Wij zijn van mening dat deze geautomatiseerde verwerking geen significante impact heeft op uw privacy, maar als u zich zorgen maakt of vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via uw betreffende MR-partner of via het onderstaande e-mailadres.

Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

Als u in aanmerking komt voor een klantonderzoek dat wordt aangeboden via een extern MR-bedrijf, zal het externe MR-bedrijf uw unieke identificatienummer en een link naar het onderzoek aan ons verstrekken, en wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het klantenonderzoek via het externe bedrijf dat uw gegevens heeft verstrekt.

Indien van toepassing, kunnen we uw gegevens ook bekendmaken aan:

 • Een lid van de PureSpectrum-groep
 • Onze professionele adviseurs, consultants en auditors
 • Partijen aan wie het openbaar maken van gegevens mogelijk wettelijk verplicht is voor ons; of
 • Als onderdeel van de verkoop van een of meer onderdelen van ons bedrijf
 • Dynata LLC, een van onze partners die u aanvullende mogelijkheden om deel te nemen aan onderzoek kan bieden. Wij geven bepaalde persoonsgegevens en sociaal-demografische informatie aan deze partijen door in verband met de doeleinden die zijn uiteengezet in hun privacybeleid. Om het privacybeleid van Dynata LLC te bekijken. (www.Dynata.com/privacy)

We creëren ook geanonimiseerde en statistische informatie die met uw gegevens wordt gegenereerd en die beschikbaar kan worden gesteld aan andere organisaties en onderzoekers.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties ook uw informatie bij ons opvragen en wij zullen hen uw informatie alleen verstrekken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Als we vermoeden dat iemand fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd onze systemen te manipuleren, zullen we dit in onze administratie opnemen en de informatie delen met anderen die we relevant achten, zoals de aan ons gelieerde MS-partner of de klant.

Overdracht en opslag van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, opgeslagen of geopend door onze medewerkers, agenten of klanten op alle locaties over de hele wereld waar we actief zijn, en in het bijzonder in de Verenigde Staten. Op sommige van deze locaties bestaan mogelijk geen privacywetten die dezelfde bescherming bieden als uw thuisland. In deze gevallen zullen we stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen, waaronder wettelijke bescherming die is vereist door regimes zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EER.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de instructies die we ontvangen van onze MR-partner en onze klanten. Waar we gegevens over u onafhankelijk van deze gelieerde partijen bewaren, zullen we de gegevens bewaren in overeenstemming met ons bewaarbeleid en zullen we de gegevens volledig anonimiseren zodra we uw profiel niet langer hoeven te koppelen aan het indienende gelieerde MR-bedrijf of onze klanten.

Uw keuzes

We respecteren de rechten die individuen bezitten op basis van lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. In het geval deze rechten voor u bestaan, kunt u deze uitoefenen met betrekking tot de gegevens die wij via uw gelieerde MR-bedrijf bewaren. Dat kunnen de volgende rechten zijn:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht te weten welke gegevens wij bewaren
 • Het recht op toegang tot uw gegevens en het recht op gegevensportabiliteit
 • Het recht om vergeten te worden
 • Het recht om toestemming die u eerder aan ons hebt gegeven, in te trekken
 • Het recht om u af te melden voor de verkoop van uw gegevens (volgens de California Consumer Protection Act van 2018, “CCPA”)
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden als gevolg van het uitoefenen van uw rechten
 • Het recht op bezwaar of menselijke tussenkomst bij volledig geautomatiseerde beslissingen
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een lokale regelgevende instantie voor privacy- en gegevensbescherming

Als u uw rechten uitoefent of zich afmeldt, is het bedrijf dat u heeft uitgenodigd voor dit onderzoek als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor het beheer van alle verzoeken en afmeldverzoeken en dit bedrijf zal uw verzoek namens u aan PureSpectrum doorgeven.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, of als u uw rechten onder uw lokale wet- of regelgeving op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met uw gelieerde MR-bedrijf of ons een e-mail sturen op privacy@purespectrum.com

Uw deelname aan onderzoeken geeft u geen recht op voordelen die worden aangeboden door, of lidmaatschap van, de externe MR-bedrijven. Als u hier vragen of zorgen over hebt, neem dan contact op met respondentsupport@purespectrum.com

 

 

 

[1] PureSpectrum omvat (maar is niet beperkt tot) PureSpectrum Inc., PureSpectrum UK Limited, PureSpectrum Pte Limited Singapore, PureSpectrum Pty Limited Australia en PureSpectrum India Private Limited. Deze entiteiten kunnen van tijd tot tijd veranderen.